Flygbildstolkning

School image  

Jobbar i stereo

 
 
[ Hem ]


Arbetar i programmet:

DPS «Delta» Software

Stereobearbetning

Ortofotoframställning

m.m.


 

Bild över Ed (vid mejeriet)

Indelningen av fastigheterna börjar med att skogen indelas i bestånd.

Med hjälp av 3D-glasögon sitter man framför dataskjärmen och ser då i stereo. Man kan zooma in väldigt nära marken och ser då väldigt tydligt (när bilderna är tagna med lite moln kan det vara lite svårare).

 

Bild över Ed

Flyghöjd: 4800m

Teacher Image