Forest Maps

Skogsbruksplaner

 

Att göra en Grön skogsbruksplan (se i nytt fönster)

Gröna Skogsbruksplan beskriver följande:   Grön skogsbruksplan ger:   Den färdiga produkten:
 • Skogstillståndet

 • Ger förslag på skogsvårds- och avverkningsåtgärder

 • Redovisning av nyckelbiotoper, höga naturvärden samt områden med Naturvårdsavtals och Biotopskydd.

 • Vi har lång erfarenhet av skogsbruksplanläggning.

 
 • Ett bra underlag för ekonomisk planering

 • Underlag för ev certifiering av skogsbruket

 • Markägaren har möjligheten att lägga till egna synpunkter på information som skall samlas in.

 
 • 1 Pärm med utskriven skogsbruksplan samt inplastad åtgärdskarta

 • 1 Häfte med utskriven skogsbruksplan

 • PDF-fil kan e-postas till er så att ni själv kan skriva ut skogsbruksplanen.

Mervärdesskatt tillkommer 25%

 

Gör din egen inventeringspärm:   Skogsbruksplanen är avdragsgill:
 
 • Hela kostnaden för skogsbruksplanen är avdragsgill under inkomstslaget "näringsverksamhet". Kostnaden redovisas som en tjänstekostnad i deklarationsbilagan "Inkomst av näringsverksamhet".

 • Vanligen drar man direkt hela kostnaden för det räkenskapsår då betalningen skedde ("direktavdrag").

 • Avdragsmöjligheten medför att den verkliga kostnaden för skogsbruksplanen blir avsevärt lägre än inköpskostnaden.

 • Hur mycket avdraget är "värt" beror på de ekonomiska förhållandena i det enskilda fallet. Som ett grovt mått kan anges att skattesatsen för de flesta skogsägare ligger i intervallet 30 - 60%.Är skattesatsen 30% blir alltså skogsägarens verkliga kostnad 70% av inköpskostnaden. Är skattesatsen 60% blir på samma sätt den verkliga kostnaden 40% av inköpskostnaden.

 • Livslängden för en skogsbruksplan kan - med löpande ajourhållning av utförda åtgärder – anses vara omkring 10 år. Vid en livslängd på 10 år är årskostnaden för planen endast en tiondel av nettokostnaden.

[ Hem ]


Senast uppdaterad: August 19, 2009